Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas

01.10.2020- 31.03.2023

MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool alustas 1. oktoobril 2020 projektiga, mis on suunatud vanemaealiste tööhõivevõime suurendamisele Võru ja Põlva maakonnas. Koostööpartner Põlvamaa Rahvaülikool.

Projekti eesmärk on Põlva- ja Võru maakonna vanemaealiste töötute töövõime parendamine ja tööhõivevõime tõstmine.  Tegevused on suunatud seega 55-aastasele ja vanemale isikule tööalase konkurentsivõime suurendamiseks, tööle aitamiseks ja tööl püsimiseks.

Projekti tegevused on kokku pandud sihtrühma eripära, vajadusi arvestades ning nende läbimisel saab osaleja kohvrisse tööriistad ja teadmised, millega oma tööelu täisväärtuslikult jätkata.

 

Projekti number: 2014-2020.3.02.20-0233
Projekti kogumaksumus: 369 535 eurot
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2020 – 31.03.2023

Kontaktid:
Projektijuht Helle Kivi tel +3725853 1062; e-post helle@voluvoru.eu
Koordinaator Põlvamaal Carolina Loog                                                     tel +372 527 8784; e-post polvamaary@gmail.com

Võrumaa grupi kavad:
I grupp
II grupp

Põlvamaa grupi kavad:
I grupp
II grupp

04.01.- 31.05.2021

28.- 29. jaanuar ja 11.-12. veebruar 2021
MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA
24 AK tundi. Riina Hein.
Teemad: Eneseanalüüs; väärtused, uskumused, hoiakud ja motivatsioon; unistused ja eesmärgid; muutustega toimetulek; emotsioonid ja tunded; enesekehtestamine ja probleemidega toimetulek.

08.- 09. veebruar ja 15.-16. veebruar 2021
MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA
24 AK tundi. Terje Paes.
Teemad: Suhtlemisoskused, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, enese esitlemise oskused. Meeskonnatöö, koostööoskused, õpi- ja töömotivatsioon, efektiivne ajajuhtimine. Töömaailma muutused ja tulevik, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Töötukassa poolt pakutavad teenused ja võimalused.

19. veebruar 2021
MINU TÖÖOTSINGUD
6 AK tundi. Juta Mõts.
Teemad: Aktiivse tööotsingu meetodid: CV, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine; suhtlemine tööandjatega; tööõigus ja lepingud.

22.-23. veebruar ja 4.-5. märts 2021
MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM
18 AK tundi. Helle Kivi.
Teemad: Üldteadmised arvutist ja nutiseadmetest; tarkvara kasutamine; teksti- ja tabelarvutusprogrammid. Internet – otsingumootorid, e-post, suhtluskeskkonnad, sotsiaalmeedia, kodulehed. E- riik ja ID kaart.

26. veebruar 2021
MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS
6 AK tundi. Annika Kuus.
Teemad: Teadlikkus rahaasjadest – rahateadlik käitumine: eelarve-sissetulekud ja väljaminekud; säästmine ja hoiustamine; suhtlemine pangaga- arvelduskonto, krediitkaart, kindlustamine, järelmaks, laen, liising; planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks; toimetulek rahaliste raskustega (inkasso, kohtutäitur).

Märts – mai 2021
● Vahekokkuvõtete tegemine;
● Kohtumised ettevõtjatega;
● Vajaduspõhised personaalsed nõustamised:
 –  Karjäärinõustamine;
 –  Võlanõustamine;
 –  Sotsiaalnõustamine;
 –  Arvutitugi;
 –  Ettevõtlusnõustamine;
 –  Jätkutugi tööle asumisel.

 

II grupp alustab 16. augustil 2021

16.-17. august ja 23.-24. august 2021
MINA, MINU SUHE ISEENDA JA TEISTEGA
24 AK tundi, koolitaja- Terje Paes.
Teemad: Eneseanalüüs; väärtused, uskumused, hoiakud ja motivatsioon; unistused ja eesmärgid; muutustega toimetulek; emotsioonid ja tunded; enesekehtestamine ja probleemidega toimetulek. Stress.

18. august 2021
MINA, MINU MAJANDUS- JA RAHATEADLIKKUS
6 AK tundi. Annika Kuus.
Teemad: Teadlikkus rahaasjadest – rahateadlik käitumine: eelarve-sissetulekud ja väljaminekud; säästmine ja hoiustamine; suhtlemine pangaga- arvelduskonto, krediitkaart, kindlustamine, järelmaks, laen, liising; planeerimine ja eesmärkide seadmine, valmisolek ootamatusteks; toimetulek rahaliste raskustega (inkasso, kohtutäitur).

30.-31. august ja 6.-7. september 2021
MINA, MINU SUHE TÖÖMAAILMAGA
24 AK tundi, koolitaja-Terje Paes.
Teemad: Suhtlemisoskused, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine, enese esitlemise oskused. Meeskonnatöö, koostööoskused, õpi- ja töömotivatsioon, efektiivne ajajuhtimine. Töömaailma muutused ja tulevik, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Töötukassa poolt pakutavad teenused ja võimalused.

 2. september, 9. september, 16. september 2021                             MINA, MINU ARVUTI JA DIGIMAAILM
18 AK tundi. Helle Kivi.
Teemad: Üldteadmised arvutist ja nutiseadmetest; tarkvara kasutamine; teksti- ja tabelarvutusprogrammid. Internet – otsingumootorid, e-post, suhtluskeskkonnad, sotsiaalmeedia, kodulehed. E- riik ja ID kaart. 

17. september 2021
MINU TÖÖOTSINGUD
6 AK tundi. Juta Mõts.
Teemad: Aktiivse tööotsingu meetodid: CV, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine; suhtlemine tööandjatega; tööõigus ja lepingud.

August- oktoober 2021
● Vahekokkuvõtted;
● Kohtumised ettevõtjatega;
● Vajaduspõhised personaalsed nõustamised:
–  Karjäärinõustamine;
–  Võlanõustamine;
–  Sotsiaalnõustamine;
–  Arvutitugi;
–  Ettevõtlusnõustamine;
–  Jätkutugi tööle asumisel.