Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Metafoorkaardid- mis, milleks, kellele?
2. märtsil algusega kell 10

Koolitaja Annika Soa

http://298096.edicypages.com/endast

I osa
10-13.00  Eneseareng (loovad toimetulekuoskused ja lahendused, eneseanalüüs ja eneseavastamine)

II osa
13.30-16.30   II osa
Õpetamine (sotsiaalsed oskused, loodusained, keeleõpe, loovained)
Mäng ja meeskonnatöö (seltskonnamängud, meeskonnaharjutused, ajurünnakud)
 
Õppimine läbi praktika ja lisaks kaartidele kasutatakse ka teisi tehnikaid
Soovitatakse koolitajatele, õpetajatele, nõustajatele ja teistele inimestega töötavatele spetsialistidele!
 
Koolituse osalustasu:
  • Ainult I osa- 13 eurot
  • Kokku I ja II osa- 23 eurot
Kindlasti on vajalik eelregistreerimine voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062

 
Metafoorkaardid = toimetulekukaardid = assotsiatsioonikaardid  
 
Miks kasutada metafoorkaarte?
 
Öeldakse, et 1 pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Miks pildid ja kujundid ütlevad meile
rohkem kui sõnadesse pandud mõte? Sellele on lihtsamaid ja keerulisemaid vastuseid, kuid
pildikeeles suhtlemiseks ja selle mõistmiseks on inimestel juba arengulised eelised. Lisaks on erinevast allikast tuleva informatsiooni töötlemisega seotud erinevad aju osad ja erinev „tööstiil“. Vaadates pilte, saame kõne ja teksti analüüsimise vajaduseta kiiremini kontakti oma tunnetega. Pilt võib sisaldada tohutul hulgal elemente, mis kõnetab erinevaid inimesi erinevalt. Pildimaterjaliga töötamisel on kergem ratsionaalsest mõtlemisest mööda hiilida ning avada meie alateadvuse varasalved. Metafoorkaartidega töötamisel on täheldatud nähtust, kus näiliselt omavahel mitteseotud asjad üheaegselt toimides omandavad uuetähenduse. Näiteks võib mõni esmapilgul mittemidagiütlev pilt vallandada meis ootamatu emotsionaalse reaktsiooni ja tuua meie meelde väga ootamatuid mõttevälgatusi, mis aitavad meile olulisel teemal edasi liikuda ja lahendusi leida.
 
Mida see annab?
Töötades visuaalse materjaliga, saame me sama aja jooksul töödelda palju suuremat infohulka ehk
teisisõnu – jõuame kiiremini „tuumani“ või „asja kallale“. Metafoorkaartidega töötades
(kujundliku materjaliga - visuaalne + sümboolne) muutuvad inimesed kergemini emotsionaalseks ehk
enam mõjutatavateks ja vastuvõtlikumateks. Pildid aitavad sulatada jääd, leida loovaid lahendusi,
väljendada sõnul väljendamatut. Kui eestlastele omaselt me alahindame enda tähtsust ja väärtust
ega pruugi liiga julgelt oma arvamust öelda, siis pildid aitavad „otsa lahti teha“ pakkudes visuaalset
tuge ja kasvõi näilist põhjust ja vajadust midagigi öelda.
 
Mille jaoks kasutada?
Metafoorkaartide (nimetatud ka toimetulekukaartideks) kasutusvaldkond on lai, alates nende
loomisest kunstiõppejõu käe all, liikudes edasi erinevatele sotsiaalsetele erialadele (teraapia, sh
kriisiteraapia, üldhariduse õpetamine, loovus, eneseareng, muud koolitused). Kaarte saab kasutada
näiteks abivahendina loovuse suurendamisel, psühholoogilises nõustamises, muutustega toimetulekuoskuste suurendamisel, SWOT analüüsi tegemisel, sotsiaalsete oskuste arendamisel, meeskonnatööde mitmekesistamisel, erinevatele probleemidele uudsete lahenduste leidmisel, konfliktide lahendamisel, mängimisel.