Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Kursus: ENNETAME KOOLI- JA KÜBERVÄGIVALDA

 

Koolituspäevad: N 9.04.; 16.04.; 23.04 ja 30.04.2015 kell 15.45-18.45
Maht: 16 akadeemilist tundi
Hind: 45 eurot
Lektor: Toivo Niiberg, psühholoog

Marina Paddar, Lõuna prefektuuri vanemkorrakaitseametnik, kogenud noorsoopolitsei töötaja

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp – Õpetajad, sotsiaalpedagoogid, tugispetsialistid, lapsevanemad, kes seisavad hea vägivallatu õhkkonna ja turvalise keskkonna loomise eest koolis.

Õppe alustamise tingimused – Nõuded puuduvad.

Eesmärk
Koolituse tulemusena suudab õppija ennetada olukordi, mis põhjustavad koolivägivalda ning õpetada lapsi kübervägivallast hoidumise osas. Teab, kuidas toimida ohuolukorras.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

  • Õppija teab, kuidas ennetada olukordi, mis põhjustavad koolivägivalda;
  •  Õppija õpetab lapsi kübervägivallast hoiduma;
  • Oskab reageerida ohuolukorras.

Õppesisu

1. Füüsilise, sotsiaalse, verbaalse ja psühholoogilise vägivalla olemus. Vägivald ja pseudovägivald. Koolivägivalla erinevad tasandid ja väljundid.
2. Miks laps ( inimene) muutub jõhkraks?
3. Teadmine, et koolivägivald saab alguse kodust. Lapsevanema osa koolivägivalla ennetamisel.
4. Miks eesti lapsed ei taha kooli minna? Põhjuste analüüs.
5. Kuidas selgitada välja koolivägivalla ohvrid ja vägivallatsejad. Sotsiomeetria lasteaiarühmas ja kooliklassis ( koolis tervikuna).
6. Kuidas aidata koolivägivalla ohvrit.
7. Kuidas mõista ja aidata vägivaldset last.
8. Juhised koolivägivalla ennetamiseks, koostööks, kaasamiseks

9. Kuidas sekkuda? Sekkumise seaduslik alus.Kelle poole saaks õpetaja pöörduda.

10. Kuidas käituda ründe korral

 

Registreerumine http://www.aianduskool.ee/taienduskoolitus või tel 53 461 209

Irmen Nagelmaa
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist