Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINEMTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Kursuse viimane moodul, mis eriolukorra tõttu ära jäi!

Kas oled tundnud, et tegelikult tahaks Sa midagi oma elus muuta, kuid siiski jätkad vana rada, olles mitte päris rahul sellega, milline praegu on Su elu?

Kas Sa kasutad täielikult oma kogu potentsiaali?

Muutused nõuavad meilt julgust, pealehakkamist, enesekindlust, usku iseendasse, oma mõtete ja tunnete väärtustamist. Kindlasti ka oma uskumuste ülevaatamist.
Me ei saa ennast motiveerida oma unistusi täitma, kui me tegelikult neisse ei usu, kahtleme endas või oma unistuste võimalikkuses.

Paljud põhjused peituvad meie suhetes teistega ja teiste arvamustes meist. Tihti me usaldame teiste arvamusi iseenda kohta rohkem kui oma sisetunnet ja tegelikult saavad nendest meie uskumused. Miks see on nii?

Väga oluline on oma väärtuse tunnustamine, see omakorda aitab oluliselt kaasa enesekindluse tõusule. Kas Sa julged tunnistada iseendale ja teistele oma tugevusi ja oskusi?
Väärtused ja uskumused mõjutavad väga tugevalt seda, milliseid eesmärke püstitame ja milliseid valikuid teeme.
Kas Sa oled mõelnud, kes Sa võiksid olla ja miks Sa seda juba ei ole?

See kursus aitab Sul
• avastada oma unustatud oskusi, teadmisi ja kogemusi;
• mõista oma uskumuste põhjuseid ja neid vajadusel muuta;
• vaadata otsa oma hirmudele ja neid ületada;
• väljendada oma vajadusi ja väärtustada iseennast;
• arendada enesekindlust;
• analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi;
• ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada;
• eristada erinevaid suhtlemistõkkeid ja neid välistada igapäevases elus;
• mõista kehtestamise olemust ja seda kasutada;
• mõista, kuidas saada heaks kuulajaks ja saavutada usalduslik side kaasinimestega;
• analüüsida enda ja teiste kehakeelt;
• mõista tõhusa suhtlemise nähtamatuid külgi;
• püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke;
• suurendada enesemotivatsiooni;
• õppida oma meelt ja keha lõdvestama läbi qigongi enesetervendamise harjutuste

Ning kõige tähtsam:
Leida uuesti üles endas see imeline laps, kes kunagi uskus, et kõik on võimalik!

48 AK tunnine kursus toimub moodulitena:
1. moodul 15.-16. veebruar 2020 kell 10-17;
2. moodul 7.- 8. märts 2020 kell 10-17;
3. moodul 4.- 5. aprill 2020 kell 10-17

ENNE REGISTREERUMIST VEENDU, ET SA SAAD OSALEDA KÕIKIDEL PÄEVADEL TÄIES ULATUSES!!!!!

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud. Teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid.

Osalejate sobivus sihtgruppi otsustatakse registreerumisel täidetud ankeetide alusel.
Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti
„Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös 75% ja lõpetamise nõuded on täidetud. Käesoleval kursusel on soovituslik osaleda 100%!
Kursus on osalejatele TASUTA.
Maksimaalne grupi suurus on 14 inimest.

Kursuse eel toimuvad vajadusel ka individuaalsed nõustamised.
Info ja registreerimine voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062 kuni 10.02.2020 või grupi täitumiseni.

Kursust viib läbi Riina Hein.
Riina on personaalse arengu nõustaja. On lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.
Ta on üle 20 aasta juhtinud oma ettevõtet ja teinud selle aja jooksul režissööri ning produtsendina 47 filmi ja 41 telesaadet.
Inimloomuse sügavamaks mõistmiseks on ta läbinud 3-aastase väljaõppe transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia valdkonnas. On töötanud enesearengu koolitajana Eestis ja Indias.
Enam kui 20 aastat on ta tegelenud erinevate hiina enesetervendamise viisidega (taiji ja qigong). On Zhong Yuan Qigongi litsenseeritud instruktor.
Praegu täiendab ta end 3- aastasel Rene Bürklandi hiina meditsiini kursusel.