Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Projektikool ehk praktiline algtaseme koolitus on suunatud eelkõige neile, kes ei ole varem projektitööga kokku puutunud, kuid soovivad alustada projektipõhise tegevuse edendamisega, projektide planeerimisega, kirjutamisega ja elluviimisega.

14. jaanuar - 05. veebruar 2020
14.01.20 kell 17-20.15
21.01; 29.01; 4.02; 5.02.20 kell 16-20.15


Koolituse eesmärk on uute teadmiste ja oskuste omandamine- projektide algatamine, koostamine, juhtimine.
Teemad
• Projekti mõisted, põhitõed;
• Meeskond, juhtimine;
• Idee, kavandamine, ettevalmistus, koostamine, taotlusvormid, eelarve koostamine, aruandlus;
• Millised on võimalused raha leidmiseks?
• Organisatsioon/kogukond- heade praktikate näited;
• Vabatahtlik tegevus

Koolituse sihtgrupp:
Põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ning teised
elukestvas õppes vähem osalevad grupid (sh lastega kodus olevad vanemad, väikse sissetulekuga töötavad inimesed).

Koolitaja Helle Kivi on erinevate projektide nõustamise, kirjutamise, juhtimisega tegelenud pea 20 aastat.
Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 75% ja lõpetamise nõuded on täidetud.

Kursus on osalejatele TASUTA.
Grupi suurus kuni 14 inimest.

Info ja registreerimine kursusele voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062 kuni 8.01.2020 või grupi täituvuseni.

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava “Projektide algatamine, kirjutamine juhtimine”).

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond