Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINEMTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Angela Jakobsoni loengusarja kordusloeng 
PROBLEEMNE KÄITUMINE VÕI OSKUSTE PUUDUMINE

16. jaanuaril 2020 kell 17-20 


Koolituse "Probleemne käitumine või oskuste puudumine" eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks.
 
Koolituse sisu:
Oskuste õpe on lahendkuskeskesele teraapiale tuginev meetod, autoriteks on Ben Furman ja Tapani Ahola. Meetodi eesmärgiks on rikastada lapsevanemate, õpetajate sekkumisvõtteid väljakutsuvale, ebakohasele käitumisele reageerimiseks ning toetada laste, õpetajate ja vanemate omavahelist koostööd.
Oskuste õppe keskne idee käsitleb suurt osa laste probleemidest oskustena, mida on võimalik õppida või täiendada. Teisisõnu – lastel ei ole õigupoolest probleeme, vaid on oskused, mida nad ei ole veel ära õppinud. Lapse probleeme nähakse kui oskuseid, mida tal on vaja parandada ja õppida (probleemid on puudulikult arenenud oskused). 15 sammuline sekkumistehnika pakub konkreetseid lahendusi nii käitumisprobleemide kui ka erinevat laadi psüühiliste häirete korral.
 
Koolitajaks suurepärane Angela Jakobson:
On lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, 2004. aastal kaitses magistritöö (cum laude) teemal “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur” ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktoriõppes teemal “Hariduslike erivajadustega lastele kohase õpetuse planeerimine tavakoolis”. Angela omab kliinilne psühholoog, tase 7 ja kliiniline lapsepsühholoog, tase 7 kutseid.
2013. aastal omistati talle Euro Psy kvalifikatsioon tervise ja kliinilise psühholoogia valdkonnas. Hetkel töötab Angela kliinilise psühholoogina ning teeb õppejõu/koolitajana koostööd erinevate lasteaedade, koolide ja koostööpartneritega. 2013. aasta Tartumaa aasta koolitaja.
Infot leiab https://angelajakobson.wordpress.com/
 
Koolituse osalustasu 15 eurot.
Kindlasti on vajalik registreerida
voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062