Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


TASUTA koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Kursus toimub alates 01. oktoobrist 2019 kell 17- 20.15
1.10; 8.10; 15.10; 24.10; 29.10
6.11; 12.11; 13.11; 20.11; 22.11


Edukas koolituse läbinu:
• Teab, kes ta on ja millised on tema võimalused;
• Oskab oma nõrkused pöörata tugevusteks;
• Teab, kuidas eesmärke saavutada;
• Oskab loovalt läheneda probleemide lahendamisele;
• Tunneb ja oskab kasutada erinevaid mõjutamisviise;
• On julgem ja enesekindlam suhtleja;
• Oskab märgata erinevaid vaatenurki.

Kursus on ainulaadse lähenemisega, kus keskendutakse inimesele läbi hinge, mõistuse ja keha. Kasutatakse erinevaid meetodeid ja vahendeid (artteraapia, metafoorkaardid, maatriks jpm).
Kursust viib läbi Larissa Kirimova, kes omab Moskva Rahvusvahelise Taastusravi Ülikooli diplomit. On viimased 20 aastat pühendanud erinevate meetodite õppimisele, mis aitavad ja toetavad inimese terviklikku arengut (kursused Eestis, Venemaal, Ukrainas).

Osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend osalemise ja läbitud teemade kohta.

Küsi küsimusi tel 5853 1062!
Vajalik on registreerimine voluvoru@gmail.com kuni 28.09.19 või grupi täituvuseni.

Kursus toimub SA Tartu Rahvaülikool projekti „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused
vabahariduslikes koolituskeskustes“ raames (õppekava „Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus“

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond