Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


ENESELEIDMISE JA TASAKAALU TEE

TASUTA koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute õppimisoskust, parandada nende õpihoiakuid ning julgustada jätkama oma haridusteed.
 

Koolitused toimuvad:
2. oktoober kell 17- 20.15
5.- 6. oktoober kell 10-17.00
9. oktoober kell 17- 20.15
13. oktoober kell 10- 17.00
16. oktoober kell 17- 20.15
25. oktoober kell 17- 20.15
30. oktoober kell 17- 20.15
31. oktoober kell 17- 20.15

Edukas koolituse läbinu:
Mõistab oma soove ja vajadusi;
Julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;
Oskab seada uusi eesmärke ja sihte;
Teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.
Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;
Julgeb arutleda ja teab avaliku esinemise põhitõdesid;
Arvestab erinevate arvamuste ja maailmavaadetega;
Eristab erinevaid mõjutamisviise.

Teemad:
Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös;
Kirjutatud ja kirjutamata reeglid meeskonnas/organisatsioonis;
Erinevate mõjutamisviiside kasutamine praktikas ja nende tulemuslikkus. Manipuleerimine.;
Veenev eneseesitlus.

Koolitaja Ülla Visnapuu
Superviisor ja coach, perelepitaja, lastevanemate suhtlustreener. Üllal on pikaajaline avalikus sektoris töötamise kogemus, on tegev koolitajana, nõustajana, läbirääkijana.


Sihtide ja eesmärkide kaardistamine, unistamine, seadmine;
Avatus ja paindlikkus;
Minu vajadused ja võimalused;
Koostööd soodustavad ja takistavad tegurid;
Võimalused elukestvas õppes osalemiseks.

Koolitaja Helle Kivi
Tegelenud koolitamise ja nõustamisega üle 15 aasta (meeskonnatöö, projektide kirjutamine- juhtimine, eesmärgistamine, töönõustamine individuaalne ja grupinõustamine, sotsiaalne nõustamine, mentorlus jpm).

Osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend osalemise ja läbitud teemade kohta.

Küsi küsimusi tel 5853 1062!
Vajalik on registreerimine voluvoru@gmail.com kuni 28.09.19 või grupi täituvuseni.

Kursus toimub SA Tartu Rahvaülikool projekti „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis“

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond