Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


MTÜ Võluvõru viib ellu alates 1. septembrist 2018 pikaajalist projekti “Meie aja võtmepädevused”.
Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.
Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 
6. novembril 2018  kell 17 alustab digipädevuste kursus “ARVUTIMAAILMA AVASTAMAS”
 

Kursuse tulemusel õppija: 
  • Oskab kasutada arvuti ja nutiseadmega töötamisel õigeid töövõtteid;
  • Oskab kasutada algtasemel teksti- ja tabelprogrammi;
  • On teadlik tarkvara võimalustest;
  • Oskab kasutada e-riigi ja igapäevaelu võimalusi ID kaardi või mobiil ID-ga;
  • Oskab kasutada internetivõimalusi ja -programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.
Kaasa palume võtta võimalusel oma arvuti, ID kaardi lugeja (kui on olemas), ID kaardi koodid (vajadusel minna uuendada).
Koolitusklassis on mõned arvutid olemas neile, kellel enda tõesti võimalus puudub.
 
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine  ja praktiliste ülesannete lahendamine.
Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele (Tekstifaili koostamine ja salvestamine; ID kaardiga faili allkirjastamine; E-postis faili lisamine ja saatmine).
 
Kursuse maht 32 AK tundi
Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus kui õppija osaleb õppetöös 75% ja lõpetamise nõuded on täidetud. Kursus on osalejatele TASUTA.
 
Kursuse tunnid toimuvad TEISIPÄEVITI, alates 6. NOVEMBRIST 2018 kell 17-19.15
Võrus, MTÜ Võluvõru koolitusklassis, Räpina mnt 12, III korrus

Kursusele registreerimine kuni 2. novembrini: voluvoru@gmail.com
Info ja küsimused tel 5853 1062