Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


MTÜ Võluvõru viib ellu alates 1. septembrist 2018 pikaajalist projekti “Meie aja võtmepädevused”.
Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.
Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
8. oktoobril 2018 alustab EESTI KEELE SUHTLEMISKURSUS,
mis on suunatud vene keelt kõnelevatele täiskasvanutele (sh madalama haridustaseme ja/või eralase ettevalmistuseta elanikele).

 
Kursuse tulemusel õppija: 
On omandanud ja kinnistanud eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara;
Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes;
Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest;
Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel;
Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel;
Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha sh tööintervjuul.
 
Kursuse maht 60 AK tundi (sh 8 AK t praktilist tööd).
Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus kui õppija osaleb õppetöös 75% ja lõpetamise nõuded on täidetud. Kursus on osalejatele TASUTA.
Keelt õpetab Ester Allas.

Kursuse tunnid toimuvad ESMASPÄEVITI, alates 8. oktoobrist kell 17-19
Võrus, MTÜ Võluvõru koolitusklassis, Räpina mnt 12, III korrus.
Kursusele registreerimine kuni 5. oktoobrini: e-post voluvoru@gmail.com
Info ja küsimused tel 5853 1062