Eesti English Русский
         
              
        
                   Imelised
        doTerra eeterlikud õlid                  
 


 


         
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
Meie KINKEKAARTKui soovid saada infot meie infolisti kaudu, siis saada palun oma meiliaadress voluvoru@gmail.com!

   Võluvõru

Projekt "Teenuspaketid Võluvõrus"
Projektiperiood: 01.04.2014 – 31.03.2015
Projekti rahaline maht: 11 101 eurot (sh OF 1115 eurot)


Projekti eesmärk on organisatsioonilise efektiivsuse suurenemine läbi teenuspakettide väljaarendamise, võtmeisikute pädevuse kasvu ja kogukondliku koostöö kaudu.
Koolituspakettide koostamisele eelneb teenusdisaini koolitus organisatsioonide võtmeisikute kompetentside ja oskuste arendamiseks.
Arenguhüppena näeme koolituspakettide töösse rakendumist, venekeelsetele sihtrühmadele koolituste ja õpitubade pakkumist, kogukonnateenuste arvu suurenemist, sihtrühmade laienemist.
Projekti tulemusel on organisatsioon professionaalsem, efektiivsem, tegutsemisvõimekus on tõusnud, koostöö on laienenud ja nähtavus piirkonnast väljapoole on suurenenud.

Teenustedisaini koolitus toimub 3. aprillil, 2.-3. mail kell 10-15.30

Vaata täpsemalt siit


Projekti rahastab Siseministeeriumi valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Projekt" Võimekas ja aktiivne Võru linnakogukond"
Periood: 01.04.2013 - 15.10.2013

Rahaline maht kokku: 5996 eurot, sellest 5272 eurot
Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastus
724 eurot omafinantseering
Projektijuht Anneli Lilles

Projekti eesmärk on arendada ja tugevdada ühendustevahelist koostööd ning suurendada organisatsioonide nähtavust linnas tervikuna. Kujundada kodanikuaktiivsust soodustavat keskondavahetada kogemusi liikmete paremaks kaasamiseks, teenuste osutamiseks ja meeskonnatööks ning efektiivistada koostööd omavalitsusega.
Sihtrühm koosneb Võru linna kodanikeühenduste liikmetest ja kohaliku linnavalitsuse esindajatest. Projekti raames viiakse läbi 3 mõttekoda ja  suveseminar sihtrühmale, koostatakse 2014. a tegevuskava
MTÜ-le Võluvõru.
Mõttekodade eesmärk on kaardistada linna valupunktid ja kasutamata võimalused, et ühendada jõud ja mõtted, kus saavad kodanikuühendused kaasa rääkida ja aidata.
Tulemiks on  rohkem nähtavamaks muutunud ühendused ka omavalitsuse jaoks ning suureneb poolte teadlikkus piirkonnas toimuvast ja paraneb koostöö.Projekti rahastab Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital