Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


 
Meie aja võtmepädevused
projekt nr 2014-2020.1.06.18-0086
Periood: 01.09.2018- 30.06.2020
Maksumus: 224 107,60 eurot

 
Võtmepädevuste arendamise koostööprojekt Põlva-, Võru-, Viljandi-, Harju-, Ida- Viru, Valga-, Tartu-, Jõgeva-, Saare- ja Raplamaal, mille tegevuste kaudu on suurenenud sihtrühmaliikmete õpimotivatsioon osaleda (elukestvas) õppes. Paranenud on sotsiaalsete oskuste ja teiste võtmepädevuste tase, laienenud on huvi uute teadmiste ja oskuste arendamise järele, suurenenud on teadlikkus elukestva õppe võimalustest. Projektipartneritest on moodustunud aktiivne koostöövõrgustik.

Projektipartnerid:
OÜ Tercare- Põlvamaal ja Viljandimaal
OÜ Teadvel- Saaremaal
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus- Ida-Virumaal
MTÜ Alu Rahvaõpistu Selts- Raplamaal
MTÜ Parim Tervis- Harjumaal
Lüllemäe Rahvaõpistu- Valgamaal
SA Tartu Rahvaülikool- Tartumaal ja Jõgevamaal
Juhtpartner MTÜ Võluvõru- Võrumaal


Projekti sihrühmad:
1. Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kelle võimalused tööelus on piiratud vähese või olematu keeleoskuse pärast, vanuses umbes 25- 50 aastat;
2. Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus või õpingutes on katkenud, teadmistest jääb puudu, enesekindlus on madal ja puudub motivatsioon, tekkinud on suhtlemisprobleemid, rahalised raskused (näiteks last üksi kasvatavad vanemad) ning oskused/ teadmised hakkama saamiseks on napid;
3. Vanemaealised, kellel arvutikasutamisoskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama saamiseks;
4. Madala haridustaseme ja väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.

Tegevused:
I Võtmepädevuste koolitused

1. Rahaasjade planeerimise põhitõed- 12 gruppi;
2. Projektide algatamine, koostamine, juhtimine- 4 gruppi;
3. Uued oskused- 15 gruppi;
4. Õpimotivatsiooni kujundamine- 15 gruppi;
5. Arvutimaailma avastamas- 15 gruppi;
6. Eesti keele suhtlemiskursus vene keelt kõnelevatele inimestele- 5 gruppi;

II Lastehoid kursustel osalevate vanemate lastele
III Sihtrühma esmane nõustamine
IV Kogemus- ja koostööseminarid
Lisainfo: projektijuht Helle Kivi, tel 5853 1062, e-post voluvoru@gmail.com