Eesti English Русский
   
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


 

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt ehk LNL loodi märtsis 2007 eesmärgiga aidata kaasa piirkonna arengule ning sotsiaalsete probleemide lahendamisele. 
Sihtgrupid, kellele oleme suunanud oma tegevuse on (kooli)noored, noored pered, naised, töötud ning neist lähtuvalt keskendumine projektidele, teenuste pakkumisele ning koolitustele.

Organisatsiooni liikmed osalevad Põlva- ja Võrumaa erinevates katuseorganisatsioonide tegevustes, ollakse mitme koostöövõrgustiku osaks ning aidatakse kaasa oma kompetentsidega Kagu- Eesti igakülgsele arengule. 

Alates oktoobrist 2013 oleme ka Laheda laenugrupi ressursi haldajaks (laenugrupp on moodustatud 2005 Grameenpanga põhimõtete alusel).
Tegevusperioodi jooksul on organisatsiooni poolt kirjutatud, juhitud nii suuremaid kui väiksemaid projekte erinevatele sihtgruppidele ning erinevates piirkondades (Põlva-, Võrumaa, Ida- ja Lääne- Virumaa jne).

 

Väärtustame ja peame oluliseks nii enda kui teiste aega, oleme avatud ja paindlikud. Koostöö ja lahendustele orienteerumine on meile taganud edu ning eesmärkide saavutamise.
 

Toimetame organisatsioonis isiklikke eetilisi põhimõtteid jälgides ning lähtudes kodanikeühenduste eetikakoodeksist.