Eesti English Русский
   
«
»

     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/


Oled oodatud 11. septembril 2019 kell 17 demokraatliku koolikogukonna ringi 2. kokkusaamisele!
Kõik, kellel põksub südames soov teistmoodi kooli ja hariduse järele, olete teretulnud!
Samal ajal kui vanemad juttu räägivad, saavad lapsed mängupesades omi mänge mängida.

Info: unistustekool@gmail.com
Liituda võib Võru Demokraatliku Kooli Ring facebooki grupiga:
https://www.facebook.com/groups/1204112523101485/


Võru Demokraatliku Kooli loomise teekond on olnud käänuline ja õpetlik. Kuigi kooli sellel sügisel avada veel ei õnnestunud, on eestvedajad ja huvigrupp edasi toimetanud ning on välja tulnud ideega alustada sügisest Võru Demokraatliku Kooli huviringiga. Huviring pakuks lastele võimalust kohaneda teistsuguse keskkonna ja tingimustega ning annaks lapsevanematele põgusa ülevaate, kuidas ja missugustel põhimõtetel Demokraatliku Kooli struktuur töötab. Lastel toimub õppimine kõige loomulikumas vormis läbi mängu. Huviring ongi sellele põhitõele rajatud, et tagada võimalikult efektiivsed tingimused info omandamiseks ja uute asjade õppimiseks.

21. augustil kell 17- 18.30
ootame kõiki huvilisi ja kaasatulijaid 1. kokkusaamisele (ka
lapsed on oodatud)!
Räägime eelnevast tegevusest, avame omi mõtteid ja peame plaani edasiseks.
Oleme kokku pannud väikese küsitluse (palume võimalusel jagada ja vastata
https://www.surveymonkey.com/r/WQKT8Z3?fbclid=IwAR2MRGLjj1HoBtI7l0JfDXdENBnFK-WmD0U0pMyGCo_ARf7ehNFofOdVjBs)- selle küsitluse esialgsetest tulemustest teeme ka kokkuvõtte.

Demokraatliku kooli huviringiga on plaanis alustada juba
12. septembril 2019 (igal neljapäeval kell 16.30-18).
Ringiga on oodatud liituma kõik, kellel põksub südames soov läheneda laste õpetamisse natuke teistmoodi. Kõik, kellele meeldib või meeldiks rohkem kvaliteetset aega oma lastega veeta - looduses jalutamine/matkamine, lõbusad seltskonnamängud, lõkkeõhtud lauludega ümber lõkke ja palju muud.

Demokraatliku kooli kogukond on avatud uutele huvilistele ja värsketele ideedele!
Unistuste Kool kahjuks 2019/2020 õppeaastal ei avane. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt lükati tagasi meie ja ka Tartu Demokraatliku Võlukooli taotlused.

Igast EI-st tuleb aga õppida, leida parim ja vajalik pool ning edasi minna. 

Jätkame kontseptsiooni täiendamist (õppe- ja ainekavad kiitis Innove kõik väga heaks) ning esitame taotluse uuesti järgmiseks õppeaastaks.
Samuti õpime, täiendame oma teadmisi demokraatliku hariduse, sotsiokraatia alal. Plaanis on õppereisid mitmesse demokraatlikku kooli ning projektitaotluste kirjutamised.
Suve jooksul saavad paika plaanid- kuulete neist peagi!

Meile on tulnud mitmetelt tuntud teisitimõtlejatelt (nimesid ei avalda) toetuskirju ning see innustab edasi tegutsema.
Maailmas on sadu näiteid, milliste vastuseisudega on kõike uut ja erinevat materdatud.


Nii, et- kellel huvi teistmoodi koolihariduse ja kooli vastu- olete teretulnud küsima, kaasa lööma!

                                

                               
Nautige suve ja kohtume sügisel!                                                       

 


Septembris 2019 on plaanis avada demokraatlik kogupäevakool ehk Unistuste Kool (MTÜ Võluvõru struktuuriüksusena).
29. aprillil 2019 algusega kell 18 on kõik huvilised oodatud info- ja filmiõhtule!
Vaatame filmi "Doing nothing all day" (subtiitrid eesti keeles), et demokraatliku hariduse ja koolide kohta ikka rohkem teada saada.
Treilerit näeb siit
https://vimeo.com/159104286
Peale filmi on arutelu, jagamine, küsimused, saab ringi vaadata ruumides.
Oodatud on kõik lapsevanemad, kellel on oluline oma lastele toita loomulikul uudishimul põhinevat õppimisoskust: katsetades, mängides, arutledes ja analüüsides oma õnnestumiste ja ebaõnnestumise põhjusi, et julgeks eksida.
2019/2020 õppeaastaks on planeeritud avada I ja II kooliaste (1.- 6. klass), kellest moodustuvad eriealiste tasemerühmad.

Meie leiame, et tähtis on õpetada lapsi õppima, esimesel kohal ei ole see, mida õpitakse. Eesmärk on sügavate, uurimiste ja katsetamiste käigus omandada elulised baasteadmised, mis kannavad kogu elu, mitte pinnapealne tutvumine kõigega.

Kui Sinu perel on koolivalikud ukse ees, siis oled oodatud uurima ja küsima. Saame ainult nii teada- kas teistlaadi kool sobib lapsele ja lapsevanemale, sest demokraatlikus koolis käivad vastutus ja vabadus käsikäes!

Võta kaasa filmi vaatamiseks 3 eurot (tasu läheb tõlkijatele)
ja sea sammud esmaspäeval,
29. aprillil kell 18 Võluvõru poole (Räpina mnt 12 III korrus)!

Info tel 5853 1062 või unistustekool@gmail.com

Kohtumisteni!