Eesti English Русский
   
«
»

     
        
       
          

 


               
 


 


         

   VõluvõrudoTerra eeterlike õlide 
HEAOLUNÕUSTAMINE
MTÜ Võluvõru on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostööpartnerhttp://www.eenet.ee/EENet/

Unistuste Kool kahjuks 2019/2020 õppeaastal ei avane. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt lükati tagasi meie ja ka Tartu Demokraatliku Võlukooli taotlused.

Igast EI-st tuleb aga õppida, leida parim ja vajalik pool ning edasi minna. 

Jätkame kontseptsiooni täiendamist (õppe- ja ainekavad kiitis Innove kõik väga heaks) ning esitame taotluse uuesti järgmiseks õppeaastaks.
Samuti õpime, täiendame oma teadmisi demokraatliku hariduse, sotsiokraatia alal. Plaanis on õppereisid mitmesse demokraatlikku kooli ning projektitaotluste kirjutamised.
Suve jooksul saavad paika plaanid- kuulete neist peagi!

Meile on tulnud mitmetelt tuntud teisitimõtlejatelt (nimesid ei avalda) toetuskirju ning see innustab edasi tegutsema.
Maailmas on sadu näiteid, milliste vastuseisudega on kõike uut ja erinevat materdatud.


Nii, et- kellel huvi teistmoodi koolihariduse ja kooli vastu- olete teretulnud küsima, kaasa lööma!

                                

                               
Nautige suve ja kohtume sügisel!                                                       

 


Septembris 2019 on plaanis avada demokraatlik kogupäevakool ehk Unistuste Kool (MTÜ Võluvõru struktuuriüksusena).
29. aprillil 2019 algusega kell 18 on kõik huvilised oodatud info- ja filmiõhtule!
Vaatame filmi "Doing nothing all day" (subtiitrid eesti keeles), et demokraatliku hariduse ja koolide kohta ikka rohkem teada saada.
Treilerit näeb siit
https://vimeo.com/159104286
Peale filmi on arutelu, jagamine, küsimused, saab ringi vaadata ruumides.
Oodatud on kõik lapsevanemad, kellel on oluline oma lastele toita loomulikul uudishimul põhinevat õppimisoskust: katsetades, mängides, arutledes ja analüüsides oma õnnestumiste ja ebaõnnestumise põhjusi, et julgeks eksida.
2019/2020 õppeaastaks on planeeritud avada I ja II kooliaste (1.- 6. klass), kellest moodustuvad eriealiste tasemerühmad.

Meie leiame, et tähtis on õpetada lapsi õppima, esimesel kohal ei ole see, mida õpitakse. Eesmärk on sügavate, uurimiste ja katsetamiste käigus omandada elulised baasteadmised, mis kannavad kogu elu, mitte pinnapealne tutvumine kõigega.

Kui Sinu perel on koolivalikud ukse ees, siis oled oodatud uurima ja küsima. Saame ainult nii teada- kas teistlaadi kool sobib lapsele ja lapsevanemale, sest demokraatlikus koolis käivad vastutus ja vabadus käsikäes!

Võta kaasa filmi vaatamiseks 3 eurot (tasu läheb tõlkijatele)
ja sea sammud esmaspäeval,
29. aprillil kell 18 Võluvõru poole (Räpina mnt 12 III korrus)!

Info tel 5853 1062 või unistustekool@gmail.com

Kohtumisteni!